Тарифы

АТБ "Универсал банк"да юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларга миллий валютада хизмат кўрсатиш таърифлар режаси

Т/Р

Банк  хизматлари турлари

ТАЪРИФ

1

 ҲИСОБ РАКАМИ БУЙИЧА ХИЗМАТ КУРСАТИШ

1,01

Талаб килиб олингунча депозит асосий ва бошка ҳисобракамлариини очиш (хар бир ҳисобракам учун)

БЕПУЛ

1,02

Талаб килиб олингунча депозит асосий ва бошка ҳисобракамлариини ёпиш (хар бир ҳисобракам учун)

БЕПУЛ

1,03

Мижозни  қайта расмийлаштириш (Мижознингмулкчилик шакли еки объектив маълумотлари узгарганда)

БЕПУЛ

1,04

Банк ҳисобрақамини бошқа банкка ўтказилиши муносабати билан такдим этиладиган хужжатларини тайёрлаш

БЕПУЛ

1,05

Хисобварақларга хизмат кўрсатиш бўйича бир ойлик абонент тўлови

БЕПУЛ

1,06

Аккредитив хисобварағини очиш

БҲМ нинг 1 баробаригача (ққс б.н)

1,07

Аккредитив шартларини ўзгартириш (мижоз мурожаатига асосан)

БҲМ нинг 1 баробаригача (ққс б.н)

1,08

Аккредитивни тасдиқлаш

БЕПУЛ

1,09

Аккредитивни ёпиш

БЕПУЛ

1,10

Хисобварақдан кунлик кўчирма (выписка) бериш.Шу жумладан кучирмадан дубликат бериш.

БЕПУЛ

1,11

Мижоз хисобварағининг холати тўгрисида маълумотнома бериш ёки тасдиқлаш

БҲМ нинг 10 фоизи (ҚҚС б.н)

1,12

Мижоз аризасига асосан ҳисобрақамларидаги айланмалар тўғрисида маълумотнома бериш:

Бир йилгача бўлган давр БҲМ 0.1,  бир йилдан кўп давр учун БҲМ 0.2 баробари (ҚҚС б.н)

1,13

Мижоз талабига кўра сўровномалар (модеммограмма) тайёрлаш ва жўнатиш

БҲМ нинг 10 фоизи (ҚҚС б.н)

2

ЎТКАЗМАЛАР

2,01

Мижоз хисобракамларидаги ташки ва ички дебет айланма(утказма)лар  учун

0,2% дан 0,5% гача

2,02

Шу банк олдидаги кредит қарздорлигини қоплаш учун ўтказилганда (дебет айланма)

БЕПУЛ

2,03

Банк филиали ичида мижознинг бир хисобракамидан бошка хисобракамига утказиш буйича дебет айланмалар учун

БЕПУЛ

2,04

Бюджет ташкилотларининг бюджет хисобварақларига хизмат кўрсатиш

БЕПУЛ

2,05

Кичик тадбиркорлик субъектлари хисобваракларидан солик ва мажбурий тўловларни ўтказиш

0,5% гача

2,06

Мижоз ҳисоб рақамига нотугри келиб тушган пул маблағларни қайтариш ёки нотўғри ўтказиб юборилган тўловни тўғрилаб ўтказиш

БЕПУЛ

2,07

Электрон тўловларни ўтказиш

БҲМ томонидан белгиланган таърифнинг 1,5 баробари миқдорида (ҚҚС б.н

2,08

Мижоз банк хисобварагидаги кредит айланмалар учун

БЕПУЛ

3

МИЛЛИЙ ВАЛЮТАДА КАССА ХИЗМАТЛАРИ

3,01

Нақд пул маблағларини қабул қилиш ва қайта санаш

БЕПУЛ

3,02

Накд пул маблағини бериш -иш ҳақи,нафақа,пенсия,стипендия ва унга тенглаштирилган тўловлар

БЕПУЛ

3,03

Накд пул маблағини бериш - бошқа максадларга (тайёрлов кархона ва ташкилотларга) (46,51, 53 рамз)

1,0%

3,03-1

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилувчи корхоналарга нақд пул маблағлари бериш              (46 рамз)

0,5%

3,04

Накд пул маблағини бериш -юридик шахс ва хусусий тадбиркорларга топширилган тушумлари (44 рамз)

1,0%

3,05

Накд пул маблағини бериш -хусусий тадбиркорларга хисобварақларига келиб тушган накдсиз пул маблаги хисобидан (45 рамз)

1,0%

3,06

Накд пул маблағини бериш -  Қ/Х махсулотларини етиштирувчилари х/р дан бериш ( 47-рамз)

БЕПУЛ

3,07

Накд пул чек дафтарчасини руйхатга олиш

БҲМ нинг 10 фоизи (ҚҚС б.н)

3,08

Йукотилган чек дафтарчаси ўрнига янги чек дафтарча расмийлаштириб бериш

БҲМ нинг 1 баробари (ҚҚС б.н)

4

МАСОФАВИЙ БАНК ХИЗМАТЛАРИ

4,01

Масофавий хизмат (Интернет-банк ва мобил банк) тизимини ўрнатиш ва созлаш

БЕПУЛ

4,02

Мижоз мурожаатига кўра тизимни қайта ўрнатиш

БЕПУЛ

4,03

Масофавий хизмат (Банк-мижоз ва х.к.) тизимида ишлашга ЭРИ калити бериш

БЕПУЛ

 

 

 

 

 

 

4,04

ЭРИ калитини йўқотганда бошка янги бериш

ЭРИ таннарихи

4,05

Интернет-банкинг хизмати ойлик  тўлови (мижоз ишламаган ойларга хисобланмайди)

20 000 сўм (ҚҚС б.н)

4,06

Мобил-банкинг хизмати ойлик  тўлови (мижоз ишламаган ойларга хисобланмайди)

20 000 сўм (ҚҚС б.н)

4,07

SMS-Банкинг - хизматга уланиш

БЕПУЛ

4,08

SMS банкинг ойлик хизмати тўлови (1 мобил телефон раками учун)(мижоз ишламаган ойларга хисобланмайди)

5 000 сўм (ҚҚС б.н)

4,09

 SMS банкинг ойлик хизмати тўлови (кушимча хар бир мобил телефон раками учун)

2 000 сўм (ҚҚС б.н)

5

БАНК  КАФОЛАТ ХАТИНИ  БЕРИШ

5,01

Тендер савдоларида катнашиш учун.

 

5,01

Кафолат хати бериш билан боглик хужжатларини куриб чикиш хизмати.(ижобий карор кабул килинганда)

БҲМ 1 баробари (ҚҚС б.н)

5,02

Тендер савдоларида катнашиш учун молиявий холати тўғрисида расмий маълумотнома бериш.

БҲМ 1 баробари (ҚҚС б.н)

5,03

Тендер савдоларида катнашиш учун берилган  кафолат хати хизмати учун

 

 

а) Кафолат хати берилган куни

БҲМ 2 баробари (ҚҚС б.н)

 

б) Тендер савдоларида голиб булгандан сунг.

БҲМ 5 баробари (ҚҚС б.н)

5,04

Пудрат шартномаси ижроси таъминоти юзасидан  берилган кафолат хати хизмати.

 

 

а) Депозит маблаги билан таъминланган кафолат хати берилганда:

Келишувга асосан.

 

б) Таъминотни бошка тури билан таъминланган кафолат хати берилганда:

кафолат суммасининг 3% ,   min   БҲМ 5 баробари

 

 

 

6

АВИА КАССА  ХИЗМАТИ БУЙИЧА КАФОЛАТ ХАТИ  БЕРИШ

6,01

Кредит Қўмитасида кафолат  ҳужжатларни кўриб чиқиш учун (Ижобий карор кабул килинганда)

БҲМ 1 баробари (ҚҚС б.н)

6,02

Депозит маблаги таъминоти билан берилган кафолат хати учун

Келишувга асосан.

6,03

Бошка таъминот тури билан таъминланган кафолат хати учун

кафолат суммасининг 3%

6,04

Ишонч асосида берилган  кафолати хати учун

кафолат суммасининг 10%

7

БОШКА ХОЛАТЛАР БУЙИЧА  КАФОЛАТ ХАТИ  БЕРИШ

7,01

Кредит Қўмитасида кафолат  ҳужжатларни кўриб чиқиш учун (Ижобий карор кабул килинганда)

БҲМ 1 баробари (ҚҚС б.н)

7,02

Шартнома мажбуриятларини бажариш буйича депозитдаги маблаги билан таъминланган кафолат хати бериш

Келишувга асосан.

7,03

Шартнома мажбуриятларини бажариш буйича бошка таъминотлар билан таъминланган кафолат хати бериш

кафолат суммасининг 5%

7,04

Депозитдаги маблаги билан таъминланган бошка холатлар буйича кафолати

Келишувга асосан.

7,05

Бошқа мулк ёки таъминот билан таъминланган бошка холатлар буйича кафолат хати.

кафолат суммасининг 5%

7,06

Кафолат шартларини ўзгартириш (ҳар бир ўзгартириш учун алоҳида; олдин берилган Кафолатни мажбурий равишда қайтариб олиш шарти билан)

БҲМ 1 баробари (ҚҚС б.н)

 

АТБ "Универсалбанк" томонидан юридик ва жисмоний шахслар учун

 

 

хорижий валютада хизмат кўрсатиш тарифи

 

 

 

 

 

 

Тариф коди

Банк томонидан кўрсатиладиган хизмат турлари

Тариф

 

 
   

1

ҲИСОБРАҚАМНИ ЮРИТИШ (ЮРИДИК ШАХСЛАР)

   

1,01

Хорижий валютада талаб қилиб олингунча депозит ҳисоб рақамини очиш ва ҳисобини юритиш

БЕПУЛ

   

1,02

Мижоз аризасига кўра маълумотномалар, шунингдек, архив хужжатлари асосида (ҳисоб рақамдан кўчирма, тасдиқланган SWIFT/TELEX хабарномаси) кўчирмалар (дубликат) бериш

БҲМнинг 15 фоизи

   

1,03

Юридик шахснинг хорижий валютадаги ҳисобрақамини ёпиш

БЕПУЛ

   

2

ЎТКАЗМАЛАР (ЮРИДИК ШАХСЛАР)

   

2,01

Республикадан ташқарига оддий пул ўтказмалар:

 

   

а)

Бенефициар ҳаражатисиз (OUR, SHA)

ўтказма суммасининг 0,15% + SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + хамкор банк комиссияси

   

б)

Бенефициар ҳисобидан (BEN)

ўтказма суммасининг 0,15% + SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + хорижий банк комиссияси

   

2,02

Республикадан ташқарига тезкор пул ўтказмалар:

 

   

а)

Бенефициар ҳаражатисиз (OUR, SHA)

ўтказма суммасининг 0,20% + SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + хамкор банк комиссияси

   

б)

Бенефициар ҳисобидан (BEN)

ўтказма суммасининг 0,20% + SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + хамкор банк комиссияси

   

2,03

Республика худуди бўйлаб ўтказмалар (бошқа банкларга)

ўтказма суммасининг 0,10% + SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи

   

2,04

АТБ "Универсалбанк" тизими ичидаги ўтказмалар

БҲМнинг 10 фоизи

   

2,05

Хорижий валютадаги ўтказмалар шартлари уларнинг тўлов топшириқномалари ижро учун қабул қилинганидан кейин ўзгартириш, ўтказмани бекор қилиш

БҲМнинг 75 фоизи + мухбир (корреспондент) банк комиссияси

   

2,06

Тўлови рад этилган ёки тўланмаган хужжатларнинг қайтарилиши

почта ҳаражати + ҳамкор банк комиссияси

   

3

ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАДА ҒАЗНА ХИЗМАТИ

   

3,01

Мижоз ҳисоб рақамига нақд хорижий валютани ҳисоб рақамига ўтказиш учун қабул қилиш, жумладан:

 

   

3,01,01

Евро, инглиз фунти, цвейцария франки, япон иенаси, швед кронаси, Россия рубли

0,30%

   

3,01,02

АКШ доллари

БЕПУЛ

   

3,02

Норезидентлардан маҳсулот ва хизматлар тўлови учун нақд хорижий валютани қабул қилиш, жумладан:

 

   

3,02,01

Евро, инглиз фунти, цвейцария франки, япон иенаси, швед кронаси, Россия рубли

0,30%

 

 

3,02,02

АКШ доллари

БЕПУЛ

   

3,03

Юридик шахс ҳисобрақамидан нақд хорижий валюта ечиб бериш

0,30%

   

4

ИНКАССО АМАЛИЁТЛАРИ

   

4,01

Соф инкассо

БҲМнинг 2 баробари + ҳамкор банк комиссияси

   

4,02

Инкассога тўлов хужжатларни қабул қилиш

БҲМнинг 1,5 баробари

   

4,03

Импорт ҳужжатли инкассони қабул қилиш ва тасдиқлаш

БҲМнинг 1,5 баробари + ҳамкор банк комиссияси

   

4,04

Тўлови амалга оширилмаган хужжатларни қайтариб юбориш

БҲМнинг 1,5 баробари + почта харажатлари

   

4,05

Инкассо хужжатларни текшириш ва жўнатиб юбориш

БҲМнинг 2 баробари

   

4,06

Инкассо шартлари ўзгариши ва бекор қилиниши

БҲМнинг 1 баробари

   

5

ЧЕК АМАЛИЁТЛАРИ

   

5,01

Чекларни инкассога қабул қилиш ва юбориш

БҲМнинг 1,5 баробари

   

5,02

Чек суммасини вакиллик ҳисобрақамига кирим қилиш

БЕПУЛ

   

5,03

Хориждан юборилган чекларни тақдим этиш

Келишув асосида

   

6

SWIFT ХИЗМАТЛАРИ

   

6,01

Республикадан ташқарига

БҲМнинг 50 фоизи

   

6,02

Республика худудида

БҲМнинг 30 фоизи

   

7

ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАДА БАНК КАФОЛАТИ БЕРИШ

   

7,01

Хорижий валютада қоплаш шарти билан Банк кафолати бериш

Кафолат суммасининг 0,1%

   

7,02

Бошқа банкнинг контр-кафолатига қарши Банк кафолати бериш

Келишув асосида

   

7,03

Кафолат шартларини ўзгартириш

Келишув асосида

   

7,04

Кафолатни муддатидан аввал бекор қилиш

Келишув асосида

   

8

ИМПОРТ АККРЕДИТИВЛАРИ

   

8,01

Бошқа банкларга аккредитивларни авизолаш

БҲМнинг 2 баробари миқдорида

   

8,02

Аккредитив очиш*

сумманинг 1%

   

8,03

Эмитент банк сўровига асосан аккредитивни тасдиқлаш

 

   

а)

    - қопланган аккредитивлар

сумманинг 0.2%

   

б)

    - қопланмаган аккредитивлар

Келишув асосида

   

8,04

Аккредитив хужжатларни қабул қилиш ва текшириш

БҲМнинг 1 баробари миқдорида

   

а)

    - қопланган аккредитивлар

сумманинг 0.2%

   

б)

    - қопланмаган аккредитивлар

Келишув асосида

   

8,05

Аккредитив бўйича тўловларни амалга ошириш

БҲМнинг 1 баробари миқдорида

   

а)

    - қопланган аккредитивлар

сумманинг 0.2%

   

б)

    - қопланмаган аккредитивлар

Келишув асосида

   

8,06

Аккредитив шартларини ўзгартириш (аккредитив муддатини узайтириш ва/ёки суммасини оширишдан ташқари)

БҲМнинг 2 баробари миқдорида

   

8,07

Аккредитивни бекор (аннуляция) қилиш

БҲМнинг 2 баробари миқдорида

   

9

ЭКСПОРТ АККРЕДИТИВЛАРИ

   

9,01

Дастлабки авизолаш

БҲМнинг 2 баробари миқдорида

   

9,02

Аккредитивни авизолаш

БҲМнинг 2 баробари миқдорида

   

9,03

Аккредитивни тасдиқлаш

 

   

а)

    - қопланган аккредитивлар

йиллик 0,8%

   

б)

    - қопланмаган аккредитивлар

Келишув асосида

   

9,04

Аккредитив хужжатларни қабул қилиш ва текшириш

ҳар бир хужжат бўйича БҲМнинг 50 фоизи + SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + почта харажатлари

   

9,05

Аккредитив шартларини ўзгартириш

БҲМнинг 2 баробари + SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + почта харажатлари

   

9,06

Аккредитивни бекор қилиш

БҲМнинг 2 баробари + SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + почта ҳаражатлари

   

10

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРГА ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

   

10,01

Ҳисобрақам очиш

БЕПУЛ

   

10,02

Хорижий валютада қўйилган омонат бўйича омонат дафтарчасини бериш

БЕПУЛ

   

10,03

Омонат ҳисобрақамига нақд ва нақдсиз кўринишда маблағларни кирим қилиш

БЕПУЛ

   

10,04

Омонат ҳисобрақамидан маблағларни нақд хорижий валютада ечиб бериш

 

   

 

     - нақд кўринишида шакллантирилган маблағлар бўйича

БЕПУЛ

   

 

     - нақдсиз кўринишида (SWIFT тизими орқали) келиб тушган маблағлар бўйича

0,50%

   

10,05

Омонатни АТБ "Универсалбанк"нинг бир филиалидан бошқасига ушбу омонатчининг ўз номига кўчириш

БЕПУЛ

   

10,06

Омонатни Республиканинг бошқа банкларига ушбу омонатчининг ўз номига кўчириш

SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + ҳамкор банк комиссияси

   

10,07

Маблағларни валюта ҳисобварағидан чет элга ўтказиш

SWIFT/TELEX хабарномаси учун хизмат ҳақи + ҳамкор банк комиссияси

   

10,08

Мижоз талабига кўра кўчирма ва ҳисобварақ ҳолати бўйича маълумот тақдим этиш

БҲМнинг 15 фоизи

   

10,09

Омонат ҳисобварағидан ечилган хорижий валютадаги маблағларни хорижга олиб чиқиш учун рухсатномалар бериш

БҲМнинг 30 фоизи

   

10,10

Фуқаролар буюртмасига кўра омонатларни қидириш

БЕПУЛ

   

10,11

Йўқотилган ҳисобварақ дафтарчаси ўрнига бошқасини бериш

БҲМнинг 10 фоизи

   

10,12

Мижоз ҳисоб рақамидаги бир хорижий валютадаги маблағни бошқа хорижий валютадаги маблағга алмаштириш

1,00%

   

11

КОНВЕРСИОН ОПЕРАЦИЯЛАР

   

11,01

Хўжалик юритувчи суюъектларга ички валюта бозорида хорижий валюта сотиш*

Бепул

   

11,02

Хўжалик юритувчи суюъектлардан ички валюта бозорида хорижий валюта сотиб олиш**

Бепул

   

11,03

Бир хорижий валютани бошқа хорижий валютага конверсия қилиш***

база валютанинг 0,2% дан 0,5%гача;

   

12

БОШҚА ХИЗМАТЛАР

   

12,01

Мижознинг ёзма аризасига кўра хорижий валютадаги операциялар бўйича мижоз ёки олувчи хисоб рақамига тушмаган маблағларни аниқлаштириш

БҲМнинг 1 баробари + хорижий банклар комиссияси

   

12,02

ЕЭИСВОда ахборот киритиш ва солиштириш

БҲМнинг 50 фоизи

   

12,03

Хорижий валютадаги терминаллар инкассацияси учун хизмат ҳақи

шартнома асосида

   

13

МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАР БИЛАН АМАЛГА ОШИРИЛГАН ОПЕРАЦИЯЛАР

   

Молиявий инструментлар билан амалга оширилган операциялар учун банк хизматлари "СПОТ-битими" амалга оширилган кундаги ЎзР Марказий банки курси бўйича тўлиқ давр учун олдиндан миллий валютада ундирилади

   

13,01

Банк хорижий валютани СВОП шартларида сотиб олиш бўйича операциялар

шартнома асосида

   

13,02

Банк хорижий валютани СВОП шартларида сотиш бўйича операциялар

шартнома асосида

   

13,03

Банк хорижий валютани СВОП шартларида сотиш бўйича тузилган шартнома муддатини узайтириш

шартнома асосида

   

14

Валюта айирбошлаш шохобчаларида жисмоний шахсларга хизмат кўрсатиш

   

14,01

Жисмоний шахсларнинг шикастланган банкноталарини миллий валютага айирбошлаш ёки шу турдаги шикастланмаган банкнотага алмаштириш

5,00%

   

14,02

Ҳақиқийлигига шубҳа туғдирган чет эл валютасини экспертизага қабул қилиш

1,00%

   

14,03

Муомалага яроқсиз банкноталарни инкассога қабул қилиш

3,00%

   

14,04

Чет эл валютасини шу турдаги чет эл валютасига майдалаш ёки йириклаш

0,30%

   

14,05

Бир хорижий давлатнинг нақд валютасини бошқа хорижий давлатнинг нақд валютасига алмаштириш (конверсия)

1,00%

   

 

 

АТБ "УНИВЕРСАЛ БАНК" ПЛАСТИК КАРТАЛАР ВА ТЕРМИНАЛЛАРГА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШ ТАРИФЛАРИ

 

VISA ТЎЛОВ ТИЗИМИ

Тариф номи

фоиз ёки пул бирликларида

1

VISA (CLASSIC) карта бўйича тариф

1,01

Карта чиқариш (3 банк иш куни давомида)

БҲМ 10%

1,02

Карта балансидаги минимал қолдиқ (Суғурта депозити)

10 АҚШ доллари

1,03

Мижоз аризасига асосан картани локал тизимда блоклаш

Бепул

1,04

АТБ "Универсал банк" карталаридан банкнинг POS-терминаллари орқали тўловларни амалга ошириш

Бепул

1,05

Картанинг амал қилиш муддати тугаганлиги, картанинг йўқолиши ёки шикастланиши сабабли уни қайта чиқариш

БҲМ 10%

1,06

АТБ "Универсал банк" терминаллари орқали нақд пул ечиш ҳамда товар ва хизматлар учун тўловлар қилиш

0,00%

1,07

Бошқа банк терминаллари орқали нақд пул ечиш, жумладан ҳорижда

транзакция суммасидан 1,5%, лекин 3 АҚШ долларидан кам эмас

1,07

Бошқа банк терминаллари орқали товар ва хизматлар учун тўловлар, жумладан ҳорижда, шунингдек интернет орқали товар ва хизматлар учун тўловлар

транзакция суммасидан 0,5%

1,09

Банкоматлар орқали нақд пул ечиш

транзакция суммасидан 1%

1,10

Карта ҳисобварағининг ҳолати бўйича маълумот бериш

Бепул

1,11

Картага SMS-Banking хизматини улаш

Бепул

1,12

Картага интернет хизматини улаш

Бепул

1,13

Мобил иловалар ёки веб-ресурслар орқали пластик картадан масофадан фойдаланинш

офертага асосан

2

Савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаларига техник хизмат кўрсатиш

2,01

VISA тўлов тизимидаги савдо терминали ижараси

100 000 сўм (ҚҚС б.н)

2,02

Савдо терминали операцияларини қайта ишлаш (эквайринг)

транзакция суммасидан 2,5%

2,03

Савдо терминалини таъмирлаш билан боғлиқ харажатларни қоплаш

Банк томонидан қилинган ҳаражатларга кўра

2,04

Савдо терминалининг таьмирлаб бўлмайдиган даражада шикастланганлиги ёки йўқолганлиги учун жарималар

Терминалнинг қолдиқ                     қийматига кўра

 

Жисмоний шахсларга банк хизматларини кўрсатиш учун АТБ “Универсал банкининг” ТАРИФЛАРИ

 

Моддалар

Фоизда ёки пул бирлигида

1,1

                  Шахсий ҳисобварақларга миллий валютада хизмат кўрсатиш

1,11

Омонат ҳисобварағини очиш, юритиш ва ёпиш

БЕПУЛ

1,12

Омонат дафтарчасини тақдим этиш

БЕПУЛ

1,13

Йўқотилган омонат дафтарчаси ўрнига янги дафтарча бериш

БЕПУЛ

1,14

Муддати тугаган омонатни бошқа омонат турига қайта расмийлаштириш

БЕПУЛ

1,15

Ҳисобварақдан кўчирма бериш

БЕПУЛ

1,16

Шахсий ҳисоб тизими орқали ҳисобни бошқариш

БЕПУЛ

1,17

Омонат ҳисобварағидаги қолдиғи тўғрисида расмий маълумотнома бериш

БЕПУЛ

1,18

Жисмоний шахснинг ёки унинг қонуний ваклининг ёзма сўровномасига биноан мижоз тўғрисидаги ҳисобварақ, қолдиқлар, ҳисобварақлар айланмаси ва бошқа маълумотлар мавжудлиги тўғрисида ёозма байонот бериш

БЕПУЛ

1,19

Элчихоналар ва консулликларга маълумот

БҲМ нинг 10

% фоизи (ҚҚС б.н)

2

Пул ўтказмалари

 

2,01

Кредит операциялари хизмати

БЕПУЛ

2,02

Иш хаки ёки унга тенглаштирилган тўловлар (пенсия, стипендия, нафақа,  компенсация, моддий, ёрдам пули, хомийлик) ёки нақд пул шаклида шаклланган омонатлар бўйича

БЕПУЛ

2,03

 

Пул ўтказмалари (ва бошқалар)

1 млн. сўмгача 0,5 фоиз

1 млн. сўмдан 10 млн. сўмгача 0.3 фоиз, 10 млн. дан йўкориси 0.2 фоиз

 

Транзит ҳисоб-рақам 29824 дан пул ўтказмалар (бир марталик , жорий ҳисоб рақамини очмасдан) (бюджетга солиқ тўловлари ўтказилганда хизмат олинмайди)

Хар бир тўлов суммасидан 0.5 фоиз

2,04

Бир филиал ичида ўзининг бошқа ҳисоб рақамига ўтказиш

БЕПУЛ

2,05

Солиқ ва коммунал тўловларни тўлаш

БЕПУЛ

2,06

АТБ Универсал банк акцияларини сотиб олиш учун пул ўтказмалар

БЕПУЛ

2,07

Ўзининг ёки боша шахснинг кредит ва фоизларини қайтариш

БЕПУЛ

2,08

Шахсий уй-жой ва бошқа кўчмас мулк обеъктларини сотишдан олинган даромадлари

БЕПУЛ

2,09

Жисмоний шахсларнинг маблағларини халқаро пул ўтказмалари орқали ўтказиш

Хамкор банк билан тузилган шартномага мувофиқ

2,10

МУНИС тизими орқали тўловлар амалга оширилганда (солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар, коммунал тўловлар ҳамда Автосаноат GM тўловлари ўтказилганда хизмат олинмайди) 

0.5%

3

Касса хизматлари

3,01

Нақд пулсиз келиб тушган маблағларни бериш

1 фоиз

3,02

Нақд пул билан шаклланган маблағларни бериш

БЕПУЛ

3,03

Иш хақи, пенсия, стипендия,  компенсация, алимент, моддий ёрдам пули, хайрия ва бошқа ижтимоий тўловларни бериш

БЕПУЛ

3,04

Ипотека кредити бўйича уй-жой мулкини сотишдан олинган маблағларни бериш

1 фоиз

3,05

Суднинг ижро хужжати бўйича келиб тушган маблағларни бериш

0.5 фоиз

3,06

Суд ижро хужжати бўйича келиб тушган гаров маблағини бериш

0.5 фоиз

3,07

Муддатли ва  жамғарма омонат фоизларини тўланганда

БЕПУЛ

3,08

Хўжалик субъектнинг ёпилиши натижасида жисмоний шахсларнинг улиши келиб тушганда

1 фоиз

4

SWIFT хизматлари

 

4,01

Ўзбекистондан ташқарида

БҲМ нинг 50% (ҚҚС б.н)

4,02

Узбекистон ичида

БҲМ нинг 50% (ҚҚС б.н)

 

 

АТБ "УНИВЕРСАЛ БАНК" ПЛАСТИК КАРТАЛАР ВА ТЕРМИНАЛЛАРГА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШ ТАРИФЛАРИ

 

UZCARD ТЎЛОВ ТИЗИМИ

Тариф номи

фоиз ёки пул бирликларида

1

Жисмоний шахсларнинг иш ҳақи, пенсия ва стипендия лойиҳалари доирасидаги сўм пластик карталари учун тарифлар

1,01

Асосий пластик картани чиқариш

Бепул

1,02

Қўшимча пластик картани чиқариш

БҲМ 10%

1,03

Картанинг амал қилиш муддати тугаганлиги, картанинг йўқолиши ёки шикастланиши сабабли уни қайта чиқариш

БҲМ 10%

2

Жисмоний шахсларнинг пластик карталари учун тарифлар ( иш ҳақи, пенсия ва стипендия лойиҳалари доирасида очилган карталар бундан мустасно)

2,01

Асосий пластик картани чиқариш

БҲМ 10%

2,02

Қўшимча пластик картани чиқариш

БҲМ 10%

2,03

Картанинг амал қилиш муддати тугаганлиги, картанинг йўқолиши ёки шикастланиши сабабли уни қайта чиқариш

БҲМ 10%

3

Жисмоний шахсларнинг пластик карталари бўйича банк хизматлари

3,01

Карта ҳисобварағига нақд ва нақдсиз пул маблағларини киритиш

Бепул

3,02

АТБ "Универсал банк" карталаридан банкнинг POS-терминаллари орқали тўловларни амалга ошириш

Бепул

3,03

Банкнинг POS-терминаллари орқали бошқа банкларнинг карталаридан тўловларни амалга ошириш (АТБ "Универсал банк"да жисмоний шахсларнинг кредитларини тўлаш, омонат ва карталарини тўлдириш бундан мустасно)

1,00%

3,04

АТБ "Универсал банк" тўлов тизимидан фойдаланган ҳолда мобил илова орқали картадан картага ўтказмалар

0,50%

3,05

АТБ "Универсал банк" тўлов тизимидан фойдаланган ҳолда мобил илова орқали кредит қарзини онлайн тўлаш

0,00%

3,06

АТБ "Универсал банк" карталаридан терминаллар орқали нақд пул бериш

Бепул

3,07

Бошқа банкларнинг карталаридан нақд пул бериш

транзакция суммасидан 1%

3,08

Банкоматлар орқали нақд пул олиш

транзакция суммасидан 1%

3,09

Банкоматлар орқали картани нақд пул билан тўлдириш

транзакция суммасидан 1%

3,10

Картани "стоп-лист"га қўйиш ва блокланган картани фаоллаштириш

Бепул

3,11

Карта ҳисобварағидаги маблағлар қолдиғи бўйича фоизларни ҳисоблаш

фоиз ҳисобланмайди

3,12

"SMS-инфо" хизмати

Бепул

3,13

Мобил иловалар ёки веб-ресурслар орқали пластик картадан масофадан фойдаланиш

офертага асосан

3,14

Банкоматлар орқали хорижда UZCARD - UNION PAY кобейдж карта балансини текшириш

5 000 сўм

3,15

Банкоматлар орқали хорижда UZCARD - UNION PAY кобейдж картасидан нақд пул ечиб олиш

транзакция суммасидан 1%, лекин 20 000 сўмдан кам эмас

4

Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларнинг корпоратив карталари бўйича амалиётлар

4,01

Асосий ёки қўшимча корпоратив карта чиқариш

БҲМ 10%

4,02

Корпоратив картанинг амал қилиш муддати тугаганлиги, картанинг йўқолиши ёки шикастланиши сабабли уни қайта чиқариш

БҲМ 10%

4,03

Картани "стоп-лист"га қўйиш ва блокланган картани фаоллаштириш

Бепул

4,04

Корпоратив карта тарихидан кўчирма олиш

БҲМ 5%

4,05

Мижознинг ҳисобварағидан корпоратив карта ҳисобига пул маблағларини ўтказиш

ўтказма суммасидан 0,5%

5

Савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаларига техник хизмат кўрсатиш

5,01

UZCARD савдо терминал ижараси

Бепул

5,02

E-POS терминал комиссияси

шартномага асосан

5,03

Сўм карталар орқали савдо терминалидан амалга оширилган операцияларни қайта ишлаш (эквайринг)

транзакция суммасидан 0,2%

5,04

Халқаро карталар орқали савдо терминалидан амалга оширилган операцияларни қайта ишлаш (эквайринг)

ХТТ қоидаларига асосан *

5,05

Савдо терминалини таъмирлаш билан боғлиқ ҳаражатларни қоплаш

Банк томонидан қилинган ҳаражатларга кўра

5,06

Савдо терминалининг таьмирлаб бўлмайдиган даражада шикастланганлиги ёки йўқолганлиги учун жарималар

Терминалнинг қолдиқ қийматига  кўра

5,07

Инфокиоск ижараси (ойига)

шартномага асосан

 

 

HUMO ТЎЛОВ ТИЗИМИ

Тариф номи

фоиз ёки пул бирликларида

1

Жисмоний шахсларнинг иш ҳақи, пенсия ва стипендия лойиҳалари доирасидаги сўм пластик карталари учун тарифлар

1,01

Асосий пластик картани чиқариш

Бепул

1,02

Қўшимча пластик картани чиқариш

БҲМ 5%

1,03

Картанинг амал қилиш муддати тугаганлиги, картанинг йўқолиши ёки шикастланиши сабабли уни қайта чиқариш

БҲМ 5%

2

Жисмоний шахсларнинг пластик карталари учун тарифлар ( иш ҳақи, пенсия ва стипендия лойиҳалари доирасида очилган карталар бундан мустасно)

2,01

Асосий пластик картани чиқариш

Бепул

2,02

Картанинг амал қилиш муддати тугаганлиги, картанинг йўқолиши ёки шикастланиши сабабли уни қайта чиқариш

БҲМ 5%

3

Жисмоний шахсларнинг пластик карталари бўйича банк хизматлари

3,01

Карта ҳисобварағига нақд ва нақдсиз пул маблағларини киритиш

Бепул

3,02

АТБ "Универсал банк" карталаридан банкнинг POS-терминаллари орқали тўловларни амалга ошириш

Бепул

3,03

Банкнинг POS-терминаллари орқали бошқа банкларнинг карталаридан тўловларни амалга ошириш (АТБ "Универсал банк"да жисмоний шахсларнинг кредитларини тўлаш, омонат ва карталарини тўлдириш бундан мустасно)

1,00%

3,04

АТБ "Универсал банк" тўлов тизимидан фойдаланган ҳолда мобил илова орқали картадан картага ўтказмалар

0,50%

3,05

АТБ "Универсал банк" тўлов тизимидан фойдаланган ҳолда мобил илова орқали кредит қарзини онлайн тўлаш

0,00%

3,06

АТБ "Универсал банк" карталаридан терминаллар орқали нақд пул бериш

Бепул

3,07

Бошқа банкларнинг карталаридан нақд пул бериш

транзакция суммасидан 1%

3,08

Банкоматлар орқали нақд пул олиш

транзакция суммасидан 1%

3,09

Банкоматлар орқали картани нақд пул билан тўлдириш

транзакция суммасидан 1%

3,10

Картани "стоп-лист"га қўйиш ва блокланган картани фаоллаштириш

Бепул

3,11

Карта ҳисобварағидаги маблағлар қолдиғи бўйича фоизларни ҳисоблаш

фоиз ҳисобланмайди

3,12

"SMS-инфо" хизмати

Бепул

3,13

Мобил иловалар ёки веб-ресурслар орқали пластик картадан масофадан фойдаланиш

офертага асосан

4

Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларнинг корпоратив карталари бўйича амалиётлар

4,01

Асосий ёки қўшимча корпоратив карта чиқариш

БҲМ 5%

4,02

Корпоратив картанинг амал қилиш муддати тугаганлиги, картанинг йўқолиши ёки шикастланиши сабабли уни қайта чиқариш

БҲМ 5%

4,03

Картани "стоп-лист"га қўйиш ва блокланган картани фаоллаштириш

Бепул

4,04

Корпоратив карта тарихидан кўчирма олиш

БҲМ 5%

4,05

Мижознинг ҳисобварағидан корпоратив карта ҳисобига пул маблағларини ўтказиш

ўтказма суммасидан 0,5%

5

Савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаларига техник хизмат кўрсатиш

5,01

HUMO савдо терминал ижараси

Бепул

5,02

E-POS терминал комиссияси

шартномага асосан

5,03

Сўм карталар орқали савдо терминалидан амалга оширилган операцияларни қайта ишлаш (эквайринг)

транзакция суммасидан 0,2%

5,04

Халқаро карталар орқали савдо терминалидан амалга оширилган операцияларни қайта ишлаш (эквайринг)

ХТТ қоидаларига асосан *

5,05

Савдо терминалини таъмирлаш билан боғлиқ ҳаражатларни қоплаш

Банк томонидан қилинган ҳаражатларга кўра

5,06

Савдо терминалининг таьмирлаб бўлмайдиган даражада шикастланганлиги ёки йўқолганлиги учун жарималар

Терминалнинг қолдиқ қийматига  кўра

* БҲМ - базавий ҳисоблаш миқдори

* 5.04-га эслатма: халқаро тўлов тизимларининг (VISA, Mastercard, UPI, MIR ва бошқалар) карталари орқали савдо нуқтасидандан пул маблағларини ечиб олишдаги комиссия ушбу халқаро тўлов тизимининг (ХТТ) қоидалари билан белгиланади.

 

 


+998 (71) 200-11-10

Call center