Overdraft

Maqsadsiz

12 oy

O'rtacha oylik ish haqining (pensiyaning) 3 barobarigacha bo'lgan miqdorda 12 oygacha bo'lgan muddatda qayta tiklanadigan (revolvyor) shaklda, overdraft shartnomasiga ilova qilingan jadvalga muvofiq

Pasport nusxasi, daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan hijjatni (olayotgan ish haqi, pensiya va boshqa daromadlari miqdori to'g'risidagi ma'lumotnomani)