Kollegial organ

 

Kredit qo'mitasi

Qo'mita Raisi

Boshqaruv Raisi

Z.To'raqulov

Qo'mita a'zolari

Boshqaruvi Raisining birinchi o'rinbosari

A.Buvanazarov

Boshqaruvi Raisining  o'rinbosari

R.Karabaev

Bosh buxgalter

Sh.Abdullaev

Kreditlash, investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish va loyihalarni boshqarish markazi boshlig’i

A.Karabaev

 

Investitsiyalar bo'yicha qo'mitasi

Qo'mita Raisi

Boshqaruv Raisi

Z.To'raqulov

Qo'mita a'zolari

Boshqaruvi Raisining birinchi o'rinbosari

A.Buvanazarov

Boshqaruvi Raisining  o'rinbosari

R.Karabaev

Kreditlash, investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish va loyihalarni boshqarish markazi boshlig’i o’rinbosari

A.Mirzaev

G'aznachilik, qimmatli qog'ozlar va aktsiyadorlar bilan korporativ munosabatlar departamenti direktori

 I.Nazirov

 

Aktiv v passivlarni boshqarish qo'mitasi

Qo'mita Raisi

Boshqaruv Raisi

Z.To'raqulov

Qo'mita a'zolari

Boshqaruvi Raisining birinchi o'rinbosari

A.Buvanazarov

Boshqaruvi Raisining  o'rinbosari

R.Karabaev

Bosh buxgalter

Sh.Abdullaev

G'aznachilik, qimmatli qog'ozlar va aktsiyadorlar bilan korporativ munosabatlar departamenti direktori

 I.Nazirov

 

Likvidlikni boshqarish qo'mitasi

Qo'mita Raisi

Boshqaruv Raisi

Z.To'raqulov

Qo'mita a'zolari

Boshqaruvi Raisining birinchi o'rinbosari

A.Buvanazarov

Boshqaruvi Raisining  o'rinbosari

R.Karabaev

Bosh buxgalter

Sh.Abdullaev

G'aznachilik, qimmatli qog'ozlar va aktsiyadorlar bilan korporativ munosabatlar departamenti direktori

 I.Nazirov

 

 Expert guruhi

Guruh Raisi

Boshqaruv Raisi

Z.To'raqulov

Guruh a’zolari

Bosh buxgalter

Sh.Abdullaev

Kreditlash, investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish va loyihalarni boshqarish markazi boshlig’i

A.Karabaev

Kreditlash, investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish va loyihalarni boshqarish markazi boshlig’i o’rinbosai

A.Mirzaev

Tashqi iqtisodiy faoliyat va valyuta operatsiyalari departamenti direktori

  I.Xojaev