• Internet-banking
 • Бошқарув Раисининг виртуал қабулхонаси.
Aksiyalar

Bank ustav kapitalida aksiyadorlar ulushi 2016-yil 1-yanvar holatiga:

 • Yuridik shaxslar 48,04%
 • Jismoniy shaxslar  51,96%
 • Shrift hajmi
 • Katta A
 • O‘rta A
 • O`chirish
 • Saqlash
 • A
 • A
 • A
 • O`chirish
 • Saqlash