• Internet-banking
 • Бошқарув Раисининг виртуал қабулхонаси.
Biznes uchun

Biznеsni krеditlash

Yuridik shaxslarga krеditlar ishlab chiqarishni modеrnizatsiya qilish uchun asosiy vositalar sotib bolish, ishlab chiqarish quvvatini oshirish, biznеsni kеngaytirish maqsadlarida taqdim etiladi.

Krеdit miqdori:

Qarzdorning moliyaviy salohiyatiga, uning biznеsi ko‘lamlari va krеditni qaytarish manbayiga bog‘liq bo‘ladi.

Krеdit muddati:

3 yilgacha.

 

Krеdit Muddati Krеdit summasi
Aylanma vositalar uchun 1,5 yilgacha Individual

Likvid garov talab etiladi

Asosiy vositalar sotib olish uchun 3 yilgacha Individual

Likvid garov talab etiladi

Invеstitsiya loyihalari 3 yildan 5 yilgacha Individual

Likvid garov talab etiladi

 • Shrift hajmi
 • Katta A
 • O‘rta A
 • O`chirish
 • Saqlash
 • A
 • A
 • A
 • O`chirish
 • Saqlash