• Internet-banking
 • Бошқарув Раисининг виртуал қабулхонаси.
Bank boshqaruvi

Бошкарувнинг юқори даражадаги профессионал савияси ҳар қандай тижорат ташкилоти барқарор фаолият юритишининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. «Универсал банк»нинг ташкил этилганидан бошлаб хозирги кунгача юритаётган муваффакиятли фаолияти, унинг мамлакатимиздаги барча соҳалардаги фаол иштироки раҳбарият таркиби ва юритаётган сиёсатининг натижадисир.

«Универсал банк» Бошкаруви кўп йиллик меҳнат тажрибасига эга бўлган мутахассислардан ташкил топган.

 

                   Банк Бошкаруви таркиби

Тўракулов Зафаржон Кодирович – Бошкарув раиси

Пўлатов Орифжон Абдалиевич – Бошкарув аъзоси

Арсланов Анвар Фуатович – Бошкарув аъзоси

Исмоилов Мавзуржон Ахадович – Бошкарув аъзоси

Содиков Элшоджон Муродович – Бошкарув аъзоси

 

 

Банкнинг Кенгаш таркиби

 

Ирчаев Анвар Ахролович — Банкнинг Кенгаш Раиси

 

Норов Шариф Каххарович — Кенгаш аъзоси

 

Саттаров Азиз Тахирджанович— Кенгаш аъзоси

 

Газахунов Убайдулла Кудратиллаевич — Кенгаш аъзоси

 

Ризаев Эльдор Зияматович — Кенгаш аъзоси

 

Хасанов Даврон Гуломкодирович — Кенгаш аъзоси

 

Низамитдинов Нодиржон Раимович – Кенгаш аъзоси

 

Амалиёт бошкармаси

 

Исмаилов Мавзуржон Ахадович — Амалиёт бошкармаси бошкарувчиси

 

Рахмонов Баходиржон Каримович — Бошкармаси бошлиги уринбосари – булим бошлиги

 

Абдуллаев Шавкатжон Исмоилович — Бош бухгалтер

 

Холдоров Хайрулложон Солижанович — Ичик назорат буйича бош мутахассиси

 

Тошкент шахар филиали рахбарияти

 

Карабаев Рустам Равшанович — Тошкент филиали бошкарувчиси

 

Абдукаримов Бахтиер Абдужалилович — Бош бухгалтер

 

Нармуратов Хасан Эркинович — Бош юрист-консультант

 

Фаргона шахар филиали рахбарияти

 

Акбаров Абдулатиф Юсуфжонович — Фаргона филиали бошлиги

 

Бувайда филиали рахбарияти

 

Тошматов Музаффар Рахмонназарович — Бувайда филиали бошкарувчиси

Абиджанов Бехзод Бахрамович — Бош хисобчи

 

 

  Кумиталар: банк томонидан ташкил этилган коллегиал ва маслахат берувчи органлар буйича маълумот

1. Кредит кумитаси
2. Инвестициялар буйича кумитаси
3. Актив в пассивларни бошкариш кумитаси
4. Ликвидликни бошкариш кумитаси
5. Тавакалчиллик назорати кумитаси
6. Ходимлар билан ишлаш комиссияси
7. Ёшлар билан ишлаш Кенгаши
8. Маърифат ва манавият Кенгаши
9. Банк хузуридаги Тафтиш кумитаси
Банк аффилланган шахсларининг рўйхати:
Аффилланган – юридик  шахсларнинг тўлиқ номи  ёки аффилланган   – жисмоний шахсларнинг  Ф.И.Ш. Аффилланган шахс деб  хисобланишининг асоси
1 2
Ирчаев Анвар Ахролович Банк Кенгаши раиси
Норов Шариф Кахарович Банк Кенгаши аъзоси
Утегенов Жаксилик Надирович Банк Кенгаши аъзоси
Хасанов Даврон Ғуломкодирович Банк Кенгаши аъзоси
Ризаев Элдор Зияматович Банк Кенгаши аъзоси
Газахунов Убайдулла Кудратиллевич Банк Кенгаши аъзоси
Низамитдинов Нодиржон Раимович Банк Кенгаши аъзоси
Тўракулов Зафаржон Кодирович Банк Бошкаруви раиси
Пўлатов Орифжон Абдалиевич Банк Бошкаруви аъзоси
Арсланов Анвар Фуатович Банк Бошкаруви аъзоси
Исмоилов Мавзуржон Ахадович Банк Бошкаруви аъзоси
Содиков Элшоджон Муродович Банк Бошкаруви аъзоси
“ALLIANCE-LEASING” акциядорлик жамияти Банк жамият устав фондининг йигирма фоиздан ортиқ фоизига эгалик қилади
 • Shrift hajmi
 • Katta A
 • O‘rta A
 • O`chirish
 • Saqlash
 • A
 • A
 • A
 • O`chirish
 • Saqlash